کدبازان

دانلود رایگان کتاب تیمور لنگ

دانلود PDF  کتاب تیمور لنگ

⟩ تیمور لنگ
⟩⟩ هارولد لمب
پانصد و پنجاه سال پیش مردی کوشید که خود را فرمانروای جهان بسازد. هر اقدامی که کرد موفق شد. ما او را تیمور لنگ می‌خوانیم. در آغاز وی چندان مهم نبود – فقط بر قطعه‌ای از اراضی و عده‌ای گله‌دار آسیای مرکزی، فرمانروایی داشت.
 دانلود-رایگان-کتاب-تیمور-لنگ
تیمور مثل اسکندر مقدونی پسر پادشاه نبود و مانند چنگیز ریاست قبیله را از پدر ارث نمی‌برد. اسکندر و چنگیز هر دو هنگامی که به جهانگیری برخاستند با خود همراهانی داشتند، مردم مقدونیه با اسکندر و مغول‌ها با چنگیز، ولی تیمور لنگ عده‌ای را دور خود جمع کرد. تیمور سپاهیان نیمی از جهان آن روز را یکی پس از دیگری شکست داد. او شهرها را در هم کوبید و…

دانلود کتاب تیمور لنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *