نمایش 1 نتیجه (ها)

قسمتی از کتاب درجا زدن ممنوع

بخشی از کتاب درجا زدن ممنوع  ” کتاب در جا زدن ممنوع! ” / 15قانون مطرح شده در این کتاب را به کار ببرید و همچون رودی خروشان در مسیر زندگی پیش بروید کتاب حاضر با عنوان اصلی (The 15 invaluable laws of growth) اثری از جان سی. مکسول (John C Maxwell) می باشد که …