نمایش 1 نتیجه (ها)

دانلود رایگان Fruit Pairing مود شده

Fruit Pairing یک بازی خوشمزه تطبیق و حذف میوه ها است. شیر دو میوه یکسان را می توان جفت کرد و حذف کرد، در صورت عدم وجود مانع بین آنها و برداشتن مسیرها باید کمتر از دو پیچ باشد. پس از برداشتن میوه، میوه های بالایی برای پر کردن فضاهای خالی رها می شوند. اگر …