تاریخ استفاده از ماساژ در درمان بیماریها به 3000 سال پیش میرسد.
ریشه ماساژ از چین گرفته شده و نقاشی های به دست آمده حکایت از استفاده از ماساژ در 9 قرن قبل از میلاد دارد.
اولین مدرسه ماساژ در قرن ششم میلادی در چین تاسیس شده است.
هندی ها روش خاصی از ماساژ داشته اند که همراه با مالیدن روغن به بدن جهت حرکت روانتر دستها روی بدن بوده است.
در کشورهای شرقی ماساژ به صورت درمانی کاربرد داشته است.
در یونان باستان استفاده از ماساژ توصیه و تجویز شده است  و از جمله روشهای مرسوم خودماساژی بوده که فرد خود را ماساژ می داده است.
در روم باستان از علم ماساژ جهت تعلیم و تربیت سربازان استفاده می شده است.

 

دانلود پاورپوینت آموزش ماساژ

 

 

فهرست مطالب:
تاریخچه ماساژ
تعاریف ماساژ
اثرات فیزیولوژیک ماساژ
اثرات ماساژ روی پوست
اثرات ماساژ روی سیستم عصبی
اثرات ماساژ روی سیستم گردش خون
اثرات ماساژ روی عضلات
اثرات ماساژ روی دستگاه مفصلی- لیگامنتی
اثرات ماساژ روی تبادل و دفع مواد
اثرات ماساژ روی تبادل و دفع مواد
اثرات ماساژ روی سیستم ایمنی
اثرات ماساژروی سیستم گوارش
اثرات روحی- روانی ماساژ
اصول و شرایط بهداشتی ماساژ
مکان اجرای ماساژ
نکاتی درباره اتاق ماساژ
وسایل مورد نیاز ماساژ
دست ماساژور
تخت ماساژ
صندلی ماساژ
ساپورت ها
ماساژ روی زمین
شرایط ماساژور
وظایف ماساژور
روشهای ایستادن ماساژور
تعامل میان ماساژور و بیمار
ساعات کار ماساژ
نیازهای بیمار
روان کننده ها
ماساژ خشک